5 kwi 2019

PeBeKa S.A. na Dniu Pracodawcy w Krośnie.

Dnia 28 marca 2019 r. PeBeKa S.A. wzięła udział w Dniu Pracodawcy organizowanym przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Krośnie. Wśród pracodawców pojawiły się największe firmy z branży naftowo – gazowniczej i logistycznej.

Szkoła, znana również jako „Naftówka”, kształci między innymi na takich kierunkach jak technik wiertnik, technik geolog, technik górnictwa otworowego oraz technik gazownictwa. Uczniowie zapoznali się ze specyfiką stanowisk pracy w Przedsiębiorstwie, procesem rekrutacyjnym oraz możliwościami rozwoju. Spotkanie było okazją również do przeprowadzenia prelekcji oraz zaprezentowania filmu o Spółce co spotkało się z dużym zainteresowaniem. Wśród grona słuchaczy pojawili się również przedstawicieli innych firm z branży oraz władze szkoły i miasta.

W przedsięwzięciu udział wzięli specjaliści z Działu Kadr oraz Jan Lubaś – Kierownik Robót Wiertniczych Powierzchniowych.

PeBeKa S.A. na Dniu Pracodawcy w Krośnie.