10 lis 2014

Nowatorskie rozwiązania poprawiają bezpieczeństwo pracy

Stan wypadkowości oraz przyczyny tych zdarzeń to temat spotkania Kierownictwa Specjalistycznego Urzędu Górniczego w Katowicach, pracowników Wydziału Górniczego SUG oraz przedstawicieli firm świadczących usługi w górnictwie, które odbyło się 29 października w Katowicach.

Spotkanie, w którym wzięli udział również reprezentanci PeBeKa,  miało również na celu analizę wniosków wypływających z przyczyn zaistniałych zdarzeń oraz podjętych działań profilaktycznych i organizacyjno-technicznych.

Przedstawiciele PeBeKa przedstawili kilka nowatorskich rozwiązań, których celem jest poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy przy głębieniu i pogłębianiu szybów. Pierwszym z omówionych rozwiązań była zmiana zasilania pompy hydraulicznej z pneumatycznego na elektryczne w ładowarce szybowej hydraulicznej, która przeznaczona jest do prac związanych z głębieniem i zbrojeniem szybów. Zamontowano również układ awaryjnego zatrzymania pracy ładowarki z dna głębionego szybu.

Dodatkowo w celu poprawy bezpieczeństwa zabudowano na zrębie szybu układ kontroli obecności drabinek służących do wsiadania do kubła; układ ten eliminuje zagrożenie odjazdu kubła z zawieszoną na nim drabinką. Zastosowano również układy stałych i przenośnych daszków do ochrony pracowników w trakcie pracy z górnych podestów pomostów roboczych. Daszki zabezpieczają przed spadającymi z góry elementami.

Oprócz PeBeKa w spotkaniu UW Katowicach wzięły udział również następujące przedsiębiorstwa: KOPEX-PBSz S.A. z Bytomia i PPG "Row-Jas" z Jastrzębia-Zdroju.