20 mar 2019

Modernizacja kompleksu szybowego L-VI

Prace przy remontowanym przez PeBeKa S.A. szybie L-VI koło Rynarcic na terenie gminy Rudna zmierzają ku końcowi.

Roboty prowadzone przez PeBeKa trwały ponad 2 lata. Jak dotąd na terenie placu szybowego powstał budynek materiałów petrochemicznych, budynek administracyjno - socjalny i portiernia, stacja uzdatniania wody ze zbiornikiem wody pitnej, a także węzeł cieplny. Na ukończeniu jest budynek warsztatów oraz place i drogi dojazdowe wraz z wiatą autobusową i parkingiem. Wkrótce zakończone zostaną również prace przy budowie magazynu na odpady i składowisko materiałów sypkich i pozostałych. Gruntowną modernizację przeszła wieża szybowa i rozbudowano nadszybie zgodnie z jego docelową funkcją.

 

 

Szyb L-VI został zgłębiony około 30 lat temu przez PeBeKa. Jego średnica to 7,5 m, a głębokość 962 m.

Z biegiem lat kilkukrotnie zmieniano jego funkcję i koncepcję zagospodarowania. Przed modernizacją był szybem wdechowym, przez który z powierzchni pod ziemię przepływało około 27 tys. m3/min. świeżego powietrza. Przystosowanie szybu L-VI do zjazdów ludzi i opuszczania materiałów pod ziemię jest istotne dla utrzymania zdolności wydobywczych Zakładów Górniczych Lubin. Decyzja o modernizacji tego kompleksu szybowego stanowi konsekwencję potrzeby skrócenia dróg transportowych. Zmniejszenie dystansu, jaki muszą pokonać górnicy, by dotrzeć od szybu do przodka, w którym pracują, pozwoli na wydłużenie  efektywnego czasu ich pracy nawet od półtorej do dwóch godzin na jednej zmianie.

 

Modernizacja kompleksu szybowego L-VI