14 maj 2020

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM !

Więcej informacji w Regulaminie poniżej:

 

I. Treść oświadczenia uczestnika konkursu, (którą należy umieścić w mailu wraz ze zdjęciem i wymaganymi danymi).

Oświadczam, że wyrażam zgodę na umieszczanie nadesłanego przeze mnie zdjęcia na stronie internetowej Przedsiębiorstwa Budowy Kopalń PeBeKa S.A. w Lubinie w związku z udziałem w Konkursie "Fun For Family  - najzabawniejsze zdjęcie uchwycone podczas wspólnej gry rodzinnej”. Oświadczam, że utrwalenie i udostępnienie wizerunku osób widocznych na zdjęciu zostało poprzedzone wyrażeniem przez Nie zgody, a w przypadku dzieci wyrażeniem zgody przez Ich opiekunów prawnych. Jednocześnie oświadczam, że przekazałem osobom widocznym na zdjęciu Informacje w zakresie przetwarzania i wykorzystania danych osobowych zamieszczonych w pkt II Załącznika nr 1 niniejszego Regulaminu.

 

 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM !