5 sie 2020

Pożegnanie od Załogi PeBeKa S.A.

„Odszedłeś cicho, bez słów pożegnania.

Tak jakbyś nie chciał swym odejściem smucić …,

tak jakbyś wierzył w godzinę rozstania,

że masz niebawem z dobrą wieścią wrócić”.

 

W dniu 03.08.2020 r. odszedł na wieczną szychtę nasz kolega, przyjaciel i związkowiec - Ireneusz Pasis. Rodowity lubinianin, który całe swoje życie poświęcił pracy na rzecz Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego.

 

Pracę zawodową rozpoczął 28.01.1988 r. w Zakładzie Robót Górniczych, jako ładowacz pod ziemią, a później górnik i górnik operator pod ziemią.

Od 30.12.1996 r. do chwili śmierci pracował, po połączeniu przedsiębiorstw Zakładu Robót Górniczych i Zakładu Budowy Kopalń, w Przedsiębiorstwie Budowy Kopalń PeBeKa S.A. w Lubinie.

Tajniki sztuki górniczej pogłębiał pracując przy drążeniu chodników kopalni
Polkowice- Sieroszowice, Rudna oraz Lubin, należących do KGHM Polska Miedź S.A.

Brał czynny udział w budowie tuneli szlakowych budując stacje metra
w Warszawie..

Za swoje umiejętności i wzorową pracą oraz doświadczenie zawodowe czterokrotnie został skierowany do pracy na roboty eksportowe w Niemczech:

  • 29.01.1998 – 30.05.1998 – KWK BUDOWA HEINRICH ROBERT HAMM,
  • 07.06.1999 – 30.06.2000 – KWK BUDOWA HEINRICH ROBERT HAMM,
  • 03.05.2004 – 13.12.2004 – KWK WEST KAMP - LINTFORT,
  • 24.01.2005 – 30.01.2006 – KWK AUGUSTE VICTORIA MARL.
     

Z ramienia NSZZ Solidarność przy PeBeKa S.A. od zawsze zaangażowany w sprawy ludzi. Pełniąc różne funkcje w zakładowej organizacji związkowej w 2012 r. stanął na jej czele, jako Przewodniczący. Dwa lata później został wiceprzewodniczącym Krajowej Sekcji Górnictwa Rud Miedzi NSZZ Solidarność. Działalność na rzecz pracowników i Spółki była głównym motorem napędzającym Go do działania. W słusznym celu potrafił pukać i otwierać każde drzwi. Był człowiekiem o wielkim sercu, otwartym na potrzeby i problemy innych. Całe swoje życie poświęcił działalności społecznej i związkowej na rzecz braci górniczej zagłębia miedziowego. Nigdy nikomu nie odmówił pomocy, nigdy nie zabrakło mu czasu dla drugiej osoby. To zaangażowanie w sprawy społeczne zaowocowało uzyskaniem mandatu zaufania pracowników PeBeKa w wyborach do Rady Pracowników, gdzie od 2011 r. pełnił funkcję sekretarza, a następnie Przewodniczącego Rady. Zaufanie i poparcie pracowników towarzyszyło Mu w rożnych obszarach Jego działalności, zdobył je także na forum całej Grupy KGHM i od 06.07.2018 r. reprezentował interesy pracowników, jako członek Rady Nadzorczej KGHM.

Pomimo osiągniętych szczebli kariery do końca pozostał człowiekiem skromnym, gotowym i chętnym do rozmowy i pomocy każdej osobie, która potrzebowała wsparcia. Drzwi Jego biura zawsze były otwarte, a znajomość spraw i problemów zagłębia miedziowego nierzadko pozwalała na prowadzenie partnerskiego dialogu z pracodawcą. Nie dążył jednak do osiągnięcia swoich celów za wszelką ceną, umiejąc dostrzec dobro i interes całej firmy i regionu.

 

Choć dziś się żegnamy w pamięci pracowników i Zarządu PeBeKa S.A. pozostanie, jako wspaniały człowiek, kolega, przyjaciel, z uśmiechem i radością podchodzący do życia.

 

Drogi Irku,

spędzone z Tobą chwile, czy to na gruncie zawodowym czy prywatnym, są tym bardziej dla nas cenne i stanowią podporę w tym trudnym czasie.

 

Spoczywaj w pokoju!

 

Zarząd i Pracownicy PeBeKa S.A.

Pożegnanie od Załogi PeBeKa S.A.