7 cze 2024

Innowacyjność „na chłodno”!

Trwa rozbudowa powierzchniowej stacji klimatyzacyjnej (tzw. PSK) zlokalizowanej przy najgłębszym wyrobisku górniczym w Polsce.

PSK w Kwielicach jest unikatowym obiektem tego typu, nie tylko na obszarze Legnicko-Głogowskiego Zagłębia Miedziowego, ale również na skalę światową. Jej zadaniem jest dostarczanie chłodu do dwóch kopalń: ZG Rudna i ZG Polkowice-Sieroszowice. Stacja została zaprojektowana w systemie trigeneracji, co oznacza że wykorzystuje ona wszystkie rodzaje energii towarzyszące procesowi technologicznemu, jednocześnie wytwarzana jest woda lodowa, będąca źródłem chłodu, woda gorąca będąca „odpadem” w procesie wytwarzania energii elektrycznej oraz energia elektryczna. W układzie technologicznym wykorzystywane jest także „ciepło odpadowe” powstające podczas pracy silników gazowych, które w zależności od potrzeb, przetwarzane jest za pomocą agregatów absorpcyjnych w chłód (woda lodowa) lub dystrybuowane za pomocą węzłów grzewczych. Zainstalowane w PSK dwa układy kogeneracyjne są w stanie pokryć zapotrzebowanie na energię elektryczną samej stacji, obiektów przyszybowych, a także budynków administracyjno-socjalnych. Sterowanie całym procesem i kontrola parametrów odbywa się automatycznie i bezobsługowo. Inwestycja KGHM Polska Miedź S.A. pozwala na pozyskiwanie energii oraz chłodu w sposób nieobciążający środowiska, bez emisji szkodliwych pyłów do atmosfery. Obecna moc chłodnicza stacji to 33 MW, ale projektowana jest jej rozbudowa do 40 MW.

Schodzenie z wydobyciem do coraz niżej położonych pokładów wiąże się z rosnącą temperaturą górotworu oraz dużą wilgotnością. Na głębokości poniżej 1000 m temperatura skał zaczyna zbliżać się nawet do 50°C, a pracujące w kopalni maszyny spalinowe dodatkowo ją podwyższają. Rosnąca odległość „przodków” z wydobycie, od szybów, którymi górnicy zjeżdżają na dół, powoduje konieczność transportowania pracowników na coraz większe odległości i skraca czas faktycznej pracy.

Czyste powietrze, doprowadzane przez szyby wdechowe pod ziemię, szybko się nagrzewa i wymaga schłodzenia do temperatury, w której zgodnie z przepisami możliwe jest wykonywanie pracy przez ludzi. Przy tak dużych głębokościach wydobycia rozwiązania wykorzystujące klimatyzację stanowiskową lub przodkową stają się nieefektywne, a stworzenie wydajnego systemu klimatyzacji wewnątrz kopalni, staje się nie tyle luksusem, co koniecznością. Odpowiedzią na to wyzwanie jest właśnie budowa systemu klimatyzacji centralnej PSK, a po zbiciu szybu GG-1 w czerwcu 2023 roku uległa poprawie również jakość powietrza ogrzewanego wybudowanymi i uruchomionymi przez naszą firmę obiektami grzania powietrza wlotowego.

Przypomnijmy, że dostosowanie szybu GG-1 do funkcji zjazdowej jest kluczową inwestycją, gdyż umożliwi eksploatację nowych złóż rudy miedzi położonych w rejonie Głogów Głęboki Przemysłowy oraz zminimalizuje czas dojazdu do części obecnie eksploatowanych złóż i wydłuży czas efektywnej pracy. Prace, jakie będą realizowane przy szybie GG-1 to m.in. przebudowa wieży szybowej, wykonanie budynków nadszybia wraz z kanałami powietrza którymi doprowadzane będzie świeże powietrze do szybu, budynek administracyjno-socjalny, którego powierzchnia użytkowa wyniesie 14.600m2 i magazyn centralny. Łącznie wybudowanych zostanie ponad 30 obiektów. Zakończenie robót w zakresie dostosowania szybu GG-1 do funkcji zjazdowej planowane jest na 2029 rok.  

Powierzchniowa stacja klimatyzacyjna o mocy 33 MW przy szybie GG-1 w Kwielicach uruchamiana była dwuetapowo. Przekazanie Etapu I (moc 22MW) do ruchu próbnego odbyło się 22.04.2022 r. natomiast Etapu II (33MW) 24.04.2023 r.  W najbliższych miesiącach planowane jest rozpoczęcie rozbudowy stacji do mocy 40MW.

 

Innowacyjność „na chłodno”!