26 kwi 2024

Spotkanie zarządu z emerytami spółki.

24 kwietnia odbyło się spotkanie zarządu PeBeKa z pracownikami, którzy w ciągu minionego roku nabyli prawa emerytalne.

Uroczystość wręczenia kordzików służy nie tylko uhonorowaniu emerytów Przedsiębiorstwa Budowy Kopalń PeBeKa na zakończenie ich kariery zawodowej, ale także podtrzymaniu więzi pomiędzy nimi a firmą, której poświęcili wiele lat ze swojego życia. Wszyscy uczestnicy uroczystości zostają co roku zaproszeni do Bractwa Gwareckiego PeBeKa (Klub 444).

Spotkanie zarządu z emerytami spółki.