27 paź 2023

Akademia Barbórkowa

2023

20 października 2023 r. odbyła się Akademia Barbórkowa Przedsiębiorstwa Budowy Kopalń PeBeKa S.A., podczas której p.o. Prezesa Zarządu Pan Robert Flak, Wiceprezes Zarządu Pan Mariusz Maliński, Wicewojewoda Dolnośląski Pan Jarosław Kresa oraz Wiceprezes Zarządu KGHM Pan Mirosław Kidoń odznaczyli w sumie 130 osób. Pracownicy PeBeKa zostali wyróżnieni m.in. Medalami za Długoletnią Służbę, odznaczeniami Zasłużony dla KGHM i Zasłużony Pracownik PeBeKa, dyplomami nadania stopni górniczych oraz Honorową Szpadą Górniczą.

Tradycyjnie podczas uroczystości uhonorowane zostały matki, które mają co najmniej trzech synów pracujących w górnictwie.

Akademia Barbórkowa