19 lis 2021

Akademia Barbórkowa 2021

19 listopada 2021 roku w siedzibie głównej PeBeKa odbyła się tradycyjna Akademia Barbórkowa.

Podczas akademii z rąk Prezesa Zarządu PeBeKa Pana Tomasza Raweckiego, Wicewojewody Dolnośląskiego Pana Jarosława Kresy oraz przedstawiciela władz KGHM Wiceprezesa Zarządu Pana Adama Bugajczuka odznaczenia otrzymały 154 osoby.

Pięciu pracowników PeBeKa wyróżniono Brązowym Krzyżem Zasługi. Medal Zasłużony dla Górnictwa RP nadano jednej osobie, a siedemdziesiąt siedem osób otrzymało złote, srebrne i brązowe Medale za Długoletnią Służbę. Odznaka Zasłużony dla KGHM wręczona została czterem pracownikom PeBeKa. Z okazji Barbórki stopień górniczy otrzymało w tym roku czterdzieści dziewięć osób, a czterdzieści trzy uhonorowano odznaczeniem Zasłużony Pracownik PeBeKa. Honorową Szpadę Górniczą z rąk przedstawicieli Starej Strzechy (za co najmniej 25 lat wzorowej pracy górniczej) przypasało w tym roku trzech pracowników Przedsiębiorstwa. Ceremonię wręczenia szpad poprowadził Główny Inżynier Górniczy Pan Krzysztof Klasa.

 

Akademia Barbórkowa 2021