16 mar 2022

Świętujemy dziś 100 rocznicę urodzin legendy Polskiej Miedzi- Tadeusza Zastawnika

16 marca 2022

Obchodzimy dzisiaj 100 rocznicę urodzin Tadeusza Zastawnika, który obok Wyżykowskiego, Zwierzyckiego i Glazóra zasłużył na miano budowniczego Polskiej Miedzi. Z tej okazji KGHM Polska Miedź S.A. zorganizowało uroczyste obchody przy skwerze znajdującym się przy ul. Konstytucji 3 Maja w Lubinie, który w 2012 roku otrzymał imię Tadeusza Zastawnika.

 

Inicjatorem obchodów był Pan Zbigniew Warczewski, emerytowany pracownik Spółki, któremu Spółka przyznała niedawno honorowe odznaczenie „zasłużony dla PeBeKa” za całokształt działalności społecznej.

Teza profesora Józefa Zwierzyckiego o występowaniu złóż miedzi na obszarze przedsudeckim okazała się trafna. Potwierdziło ją odkrycie dokonane przez profesora Jana Wyżykowskiego, który w latach pięćdziesiątych ubiegłego wieku udokumentował istnienie złoża Lubin-Sieroszowice. „Polska Miedź” nadal pozostawała tylko nadzieją, mglistą perspektywą rozwoju przemysłu rud miedzi, a Lubin niewielkim, zaledwie kilkutysięcznym miasteczkiem bez infrastruktury i historii wydobywczej.

W 1962 roku na czele całego KGHM stanął Tadeusz Zastawnik, który otrzymał zadanie poprowadzenia całego kompleksu przemysłowego. Wydobycie przez pracowników PeBeKa w marcu 1963 na powierzchnię pierwszych kęsów rudy miedzi, sprawiło, że Polska Miedź przestała być tylko nadzieją, a stała się rzeczywistością. Pierwsze siedem lat budowy Zagłębia Miedziowego było naznaczone walką z naturą, a dla PeBeKa poligonem doświadczalnym kształtującym unikalną wiedzę specjalistyczną. Nie brakowało momentów zwątpienia, ale  dzięki determinacji Tadeusza Zastawnika, a także załogi PeBeKa, ludzi bezpośrednio związanych z głębieniem szybów, udało się wybudować dzisiejszą potęgę grupy KGHM.

 

 

Podczas uroczystości z okazji setnej rocznicy urodzin Tadeusza Zastawnika Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń reprezentowali Prezes Zarządu Tomasz Rawecki, Wiceprezes Zarządu Robert Flak i grupa emerytowanych pracowników PeBeKa.

 

Prezesi Zarządu gratulują córce Tadeusza Zastawnika. 

 

Świętujemy dziś 100 rocznicę urodzin legendy Polskiej Miedzi- Tadeusza Zastawnika