24 sty 2017

Uroczystość w Hucie Miedzi Głogów I

Prezydent Andrzej Duda wziął udział w oficjalnym uruchomieniu zmodernizowanej instalacji w Hucie Miedzi Głogów I. PeBeKa była jednym z generalnych wykonawców tego ważnego projektu modernizacji pirometalurgii.

Modernizacja polegała na zastąpieniu przestarzałej i uciążliwej dla środowiska oraz energochłonnej technologii, opartej o przetop koncentratów w piecach szybowychna technologię opartą o największy w świecie piec zawiesinowy i piec elektryczny. W ramach inwestycji w Hucie Miedzi Głogów I powstał kompleks hal dla pieców zawiesinowego oraz elektrycznego. Wybudowano również m.in. budynek energetyczny wraz z turbiną elektryczną oraz suszarnię parową. Powstała najnowocześniejsza (i największa na świecie) linia produkcyjna o zdolności produkcji 250 tys. ton miedzi rocznie.

W piątek 21 stycznia w uroczystości jej oficjalnego uruchomienia wziął udział prezydent Andrzej Duda, który w swoim przemówieniu podkreślał wagę tej inwestycji nie tylko dla Głogowa i KGHM, ale także dla Polski.  Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa - jednego z pięciu generalnych wykonawców – reprezentowali podczas otwarcia prezes Mirosław Skowron oraz Piotr Fedoszczak, kierownik projektu ze strony PeBeKa.

Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKarealizowało w Hucie Miedzi Głogów I roboty konstrukcyjne i instalacyjne od trzeciego kwartału 2014 roku.  Zakres prac wykonanych przez naszą firmę obejmował m.in. wybudowanie budynku stacji dmuchaw III związanej z instalacją dmuchu technologicznego, oddziałowej stacji rozdzielczej i stycznikowni,  jak również wykonanie i montaż estakad zewnętrznego obiegu chłodzenia wraz z instalacjami technologicznymi czy zabudowę taśmowych separatorów elektromagnetycznych, których zadaniem jest eliminowanie z koncentratu miedzi elementów metalowych. Zespół PeBeKa wykonał również estakady i rurociągi zewnętrznych obiegów chłodzenia na potrzeby fabryki kwasu siarkowego, jak również  odtworzył fabrykę kwasu siarkowego (etap III/I oraz III/II) na wydziale P-6.

Oprócz PeBeKa, przy projekcie modernizacji pirometalurgii realizację robót prowadzili również inni generalni wykonawcy: konsorcjum Polimex-Tulcon, Mostostal-Kraków, Mostostal-Zabrze czy KGHM Zanam.

Uroczystość w Hucie Miedzi Głogów I