24 paź 2022

Akademia i Biesiada PeBeKa – inauguracja obchodów barbórkowych w Zagłębiu Miedziowym.

Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa, które jako budowniczy kopalni KGHM Polska Miedź S.A. zgodnie z tradycją cieszy się przywilejem inauguracji obchodów barbórkowych w Zagłębiu Miedziowym, w piątek 21 października rozpoczęło świętowanie ku czci Świętej Barbary.

Podczas akademii z rąk Prezesa Zarządu PeBeKa Pana Tomasza Raweckiego, Wojewody Dolnośląskiego Pana Jarosława Obremskiego oraz przedstawiciela władz KGHM Pana Marka Świdra odznaczenia otrzymało w sumie 96 osób. Pracownicy PeBeKa zostali wyróżnieni m.in. Medalami za Długoletnią Służbę, odznaczeniami Zasłużony dla KGHM i Zasłużony Pracownik PeBeKa oraz dyplomami nadania stopni górniczych.

Akademia Barbórkowa PeBeKa S.A. zgromadziła obecnych i emerytowanych pracowników firmy oraz gości: przedstawicieli KGHM Polska Miedź S.A., posłów RP, przedstawicieli władz wojewódzkich i samorządowych oraz firm i instytucji współpracujących ze Spółką.

W przemówieniu otwierającym akademię Prezes Zarządu PeBeKa Pan Tomasz Rawecki podziękował pracownikom firmy za ostanie dwa lata szczególnie intensywnej pracy.  Mimo że był to trudny okres, naznaczony pandemią oraz wybuchem wojny na Ukrainie, Spółka realizowała przyjęte cele osiągając w ostatnim roku najlepsze wyniki w swojej historii. Wszystko dzięki wysiłkom górników oraz pozostałych pracowników, a także determinacji kadry kierowniczej i specjalistycznej. PeBeKa jest obecnie w trakcie dynamicznego okresu inwestycyjnego: realizuje najważniejszy projekt Grupy KGHM- budowę Pompowni Głównego Odwadniania na terenie Zakładu Górniczego Polkowice-Sieroszowice (tzw. PGO), zakończyła głębienie szybu GG-1 w Kwielicach oraz realizuje specjalistyczne inwestycje dla Zakładu Hydrotechnicznego. W robotach chodnikowych w 2021 roku Spółka osiągnęła najlepszy wynik w swojej historii - wykonała ponad 41 tysięcy metrów bieżących przeliczeniowych wyrobisk górniczych.

Przed Spółką kolejne ambitne zadania. Najbliższy rok to przede wszystkim kontynuacja inwestycji PGO zabudowa infrastruktury powierzchniowej szybu GG1 oraz wyposażenie go na okres docelowy. Ponadto do głównych kierunków aktywności Spółki będzie należała realizacja planów wydobywczych, modernizacje i budowy przenośników na kopalniach oraz prace dla Zakładu Hydrotechnicznego oraz analiza możliwości inwestycyjnych na rynku zewnętrznym.

 

 

 

Akademia i Biesiada PeBeKa – inauguracja obchodów barbórkowych w Zagłębiu Miedziowym.