28 cze 2024

Zmiana w składzie Zarządu

01.07.2024

Informujemy, że Rada Nadzorcza PeBeka S.A. powołała  z dniem 1 lipca 2024 r. na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych Pana Adama Świgulskiego.

 

Od dnia  01.07.2024 r. Zarząd Przedsiębiorstwa Budowy Kopalń PeBeKa S.A ma następujący skład:

  • Pan Jacek Kulicki - Prezes Zarządu - Dyrektor Przedsiębiorstwa
  • Pan Jan Basałyga - Wiceprezes Zarządu ds. Technicznych
  • Pan Adam Świgulski - Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych

 

 

Zmiana w składzie Zarządu