5 aug 2020

Pożegnanie od Załogi Przedsiębiorstwa Budowy Kopalń

Pożegnanie od Załogi Przedsiębiorstwa Budowy Kopalń