1 paź 2018

Zmiany w składzie Zarządu Przedsiębiorstwa Budowy Kopalń PeBeKa S.A.

W dniu 28.09.2018 r. decyzją Rady Nadzorczej ze stanowiska Wiceprezesa Zarządu, Dyrektora Technicznego odwołany został Pan Jarosław Danielkiewicz.

 

W tym samym dniu ze stanowiska Wiceprezes Zarządu, Dyrektora Finansowego, Głównej Księgowej odwołana została również Pani Agnieszka Demczuk.

 

Zmiany w składzie Zarządu Przedsiębiorstwa Budowy Kopalń PeBeKa S.A.