Jesteśmy ekspertami w budownictwie podziemnym. Od niemalże 60 lat realizujemy inwestycje budowlane na całym świecie, specjalizując się w projektach górniczych, wiertniczych, tunelowych, a także infrastrukturalnych.

Unikalna wiedza i doświadczenie

Zbudowaliśmy kilkadziesiąt szybów polskich kopalni miedzi oraz tysiące kilometrów podziemnych chodników i przekopów. Wykonaliśmy kilkadziesiąt tuneli - metra, kolejowych, drogowych i hydrotechnicznych.

Dysponujemy unikalną wiedzą i technologią, które stale rozwijamy. Czerpiąc  z naszej bogatej przeszłości, stawiamy na przyszłość, podejmując najtrudniejsze wyzwania inżynieryjne.

O wartości naszej pracy świadczą efekty oraz zaufanie jakim obdarzyli nas Klienci. Mapę zrealizowanych przez PeBeKa projektów tworzy kilkadziesiąt lokalizacji na 5 kontynentach.

Zbudowaliśmy kilkadziesiąt szybów polskich kopalni miedzi

Podejmujemy najtrudniejsze wyzwania

Dzisiejsza inżynieria budowlana musi mierzyć się z coraz trudniejszymi wyzwaniami
- stawianiem nowych obiektów w centrach tętniących życiem miast, budowaniem przepraw tunelowych w trudnodostępnych miejscach czy tworzeniem od podstaw całej infrastruktury wydobywczej w rejonach nowoodkrywanych złóż mineralnych.

Rozwiązaniem dla wielu z tych wyzwań jest budownictwo podziemne. Wiemy to z naszej ponad 55-letniej praktyki, w czasie której wydrążyliśmy tysiące kilometrów tuneli, szybów, chodników i przekopów w Europie, Azji, Afryce i Ameryce Południowej.


Fundamentem podejmowanych przez nas zobowiązań są:

Kompleksowość realizacji budowlanych

wykonujemy nie tylko pojedyncze obiekty,
ale całe zakłady górnicze, kompleksy przemysłowe czy projekty infrastrukturalne;

Zaawansowane technologicznie rozwiązania

dysponujemy autorskimi metodami inżynieryjnymi jak np. technologia  mrożenia górotworu czy technologia minimalizująca szkodliwe działanie detonacji na otoczenie;

Bezpieczeństwo na każdym etapie budowy

mimo realizacji projektów w ekstremalnych warunkach pracujemy bezwypadkowo, wdrażając najbardziej wymagające metody zabezpieczania placów budowy znane z górnictwa.

Od lat podejmujemy najtrudniejsze  przedsięwzięcia inżynieryjne, przesuwając dotychczasowe granice fizycznych i technologicznych możliwości. O naszej wartości świadczą ludzie, doświadczenia i jasno wyznaczone cele działania.

Jesteśmy zawsze gotowi na nowe wyzwania!

Prezes zarządu - Tomasz Rawecki

Strategia i wizja PeBeKa

Czerpiemy z tradycji, stawiamy na przyszłość. Ta maksyma oddaje wartości, jakimi kierujemy się w PeBeKa. Wypełniając MISJĘ - tworzenia wartości dla naszych Interesariuszy poprzez realizację kompleksowych projektów budownictwa podziemnego i infrastrukturalnego w oparciu o dotychczasowe doświadczenia i osiągnięcia ludzi oraz nowoczesne, rozwijane w spółce technologie, dążymy do urzeczywistnienia naszej WIZJI przedsiębiorstwa jako - czołowego dostawcy usług i rozwiązań w zakresie budownictwa podziemnego.

Szczegółowe cele, jakie sobie stawiamy, określa Polityka przedsiębiorstwa. Zobowiązaliśmy się w jej ramach do:

Podnoszenie satysfakcji Klientów poprzez:

 • ukierunkowanie działań na spełnienie ich potrzeb (obecnych i przyszłych) oraz oczekiwań,
 • doskonalenie jakości świadczonych usług i realizację programu kompleksowego wykonawstwa,
 • rozwój technologiczny i innowacyjność oferowanych produktów.

Zapewnienie sprawności organizacyjnej poprzez:

 • spójne zarządzanie jej procesami, ich ciągłe doskonalenie i konsekwentne stosowanie narzędzi służących wczesnemu wykrywaniu oraz unikaniu ryzyk wpływających na skuteczność osiągnięcia założonych przez organizację celów.

Integrację załogi wokół ciągłego doskonalenia poprzez:

 • podnoszenie świadomości pracowników w zakresie ich wpływu na jakość, stan środowiska oraz warunki bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • podnoszenie kompetencji pracowników oraz angażowanie ich w działania doskonalące.

Prowadzenie działalności w sposób bezpieczny dla ludzi oraz przyjazny środowisku poprzez:

 • minimalizowanie negatywnego wpływu na środowisko i dbałość o jego stan,
 • stałe doskonalenie metod rozpoznawania zagrożeń i zapobiegania awariom, wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym oraz zdarzeniom potencjalnie wypadkowym.

 

Władze

Zarząd PeBeKa

Zarząd

Tomasz Rawecki

Prezes Zarządu

Zobacz więcej

Zobacz więcej

Zobacz więcej

Rada nadzorcza

Brygida Bielawska

Przewodnicząca RN

Robert Kaleta
Jan Zimroz

Tomasz Rawecki

Prezes Zarządu

Absolwent Wydziału Gospodarki Narodowej oraz studiów doktoranckich w zakresie ekonomii na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Od kilkunastu lat pełni funkcje zarządcze w sektorze energetycznym, przemysłowym i budowlanym. W latach 2006-2012 był związany z Wałbrzyskimi Zakładami Koksowniczymi „Victoria” S.A. w Wałbrzychu, najpierw jako prezes zarządu  Zakładu Usług Technicznych „TechKoks” i Zakładu Usług Energetycznych „epeKoks”, a następnie członek zarządu WZK „Victoria” ds. korporacyjnych.

W latach 2012-2015 doradca zarządu w Tauron Dystrybucja S.A. w Krakowie, a następnie prokurent oraz dyrektor ds. sprzedaży i rozwoju w Tauron Dystrybucja S.A. we Wrocławiu. Przed objęciem funkcji prezesa zarządu PeBeKa S.A. był członkiem zarządu ds. operacyjnych w Polimex-Mostostal S.A.

Jarosław Danielkiewicz

Wiceprezes Zarządu

Związany z PeBeKa od 2000 roku. Przeszedł w firmie wszystkie szczeble zawodowe, począwszy od stażysty i nadgórnika, przez niższy i średni dozór, do kierownika działu robót górniczych. W latach 2004-2007 pełnił funkcję kierownika oddziału górniczego, a od 2007 do 2009 roku kierownika kontraktu, który PeBeKa realizowała w kopalni węgla kamiennego w Niemczech.

Następnie objął stanowisko kierownika działu robót górniczych w Kierownictwie Robót Górniczych Lubin, a od 2012 roku w Kierownictwie Robót Górniczych Polkowice-Sieroszowice. Brał czynny udział we wdrażaniu kombajnów w robotach chodnikowych realizowanych w kopalniach Lubin i Polkowice-Sieroszowice.

Absolwent Wydziału Górniczego Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Ukończył studia o specjalności Zarządzanie Przedsiębiorstwem (Executive MBA Programme) na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.

Agnieszka Demczuk

Wiceprezes Zarządu

Związana z PeBeKa od 16 lat, przechodząc wszystkie szczeble kariery zawodowej od stażysty, poprzez kierownika działu księgowości do stanowiska głównego księgowego i dyrektora ds. analiz i finansów, a następnie  zastępcy dyrektora finansowego Spółki.

Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu finansami. Z powodzeniem wdrażała w Spółce Międzynarodowe Standardy Rachunkowości oraz nową politykę zarządzania środkami trwałymi.

Współtworzyła i wdrażała, przy uwzględnieniu specyfiki prowadzonej przez Spółkę działalności wydobywczej, system rozliczeń, którego celem było usprawnienie pracy oddziałów górniczych oraz podwyższenie efektywności działalności.

Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz Szkoły Głównej Handlowej, EY Academy of Business.

Historia

Historia Przedsiębiorstwa Budowy Kopalń PeBeKa to przykład, jak hartowała się stal. Od momentu odkrycia złóż miedzi w Legnicko-Głogowskim Okręgu Przemysłowym na południowym zachodzie Polski i budowy pierwszego kopalnianego szybu minęło ponad 55 lat.

W tym czasie spółka rozwinęła swoje możliwości, realizując projekty na całym świecie i stając się jednym z najbardziej doświadczonych przedsiębiorstw w budownictwie podziemnym. Dzisiaj z powodzeniem wykonujemy kompleksowe realizacje w obszarze zakładów górniczych, odwiertów czy kontraktów infrastrukturalnych i przemysłowych. A oto jak wyglądała nasza droga.

Referencje

O wartości naszej pracy świadczą efekty oraz zaufanie jakim obdarzyli nas Klienci. Mapę zrealizowanych przez PeBeKa projektów tworzy kilkadziesiąt lokalizacji na  5 kontynentach.

Wśród licznych nagród, które otrzymywaliśmy przez lata od różnych instytucji i mediów, pojawiły się wyróżnienia podkreślające rzetelność i wiarygodność spółki (m.in. Przedsiębiorstwo Fair Play, Solidna Firma), bardzo dobrą kondycję ekonomiczną (listy największych przedsiębiorstw, Diament Forbesa, tytuł Dobra Firma), innowacyjność (Perła Polskiej Gospodarki) czy osiągnięcia eksportowe (Wybitny Polski Eksporter). Jesteśmy także przedsiębiorstwem docenianym przez samą branżę, która wielokrotnie wyróżniała realizacje spółki w kategorii budownictwa podziemnego, przemysłowego czy infrastrukturalnego. Wśród nagrodzonych projektów możemy wymienić m.in.:

 1. wykonanie rurociągu odprowadzającego odpady powstałe z przeróbki rudy z kopalń miedziowych do zbiornika Żelazny Most PeBeKa;
 2. wykonanie przebudowy podszybi oraz zbrojenia szybu dla montażu dwóch dźwigów osobowo-towarowych w średniowiecznym szybie „Regis” w Kopalni Soli „Wieliczka”;
 3. realizację robót tunelowych przy budowie bielańskiego odcinka warszawskiego metra oraz budowy stacji A-23 Młociny.

Grupa KGHM Polska Miedź

Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa S.A. jest częścią Grupy KGHM Polska Miedź S.A., czołowego producenta miedzi i srebra rafinowanego na świecie, do którego należy 100% akcji spółki PeBeKa. Grupa KGHM Polska Miedź działa w Europie, Ameryce Północnej i Południowej, a także Azji, zatrudniając ponad 34 000 pracowników na całym świecie.

Grupę tworzą m.in. specjalistyczne spółki z branży górnictwa, budownictwa, przetwórstwa i recyklingu, chemii przemysłowej, badań przemysłowych oraz energetyki i transportu. Więcej na temat Grupy KGHM na stronie kghm.com