28 wrz 2018

Wiertnia wystartowała!

26 września 2018 r. w Lądku Zdroju odbyło się uroczyste rozpoczęcie wiercenia otworu geotermalnego LZT-1.

Uroczyste rozpoczęcie prac na terenie wiertni zainaugurowane zostało przez Burmistrza Lądka Zdroju pana Romana Kaczmarczyka przy udziale znamienitych gości, a w szczególności Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michała Dworczyka, Głównego Geologa Kraju Mariusza Oriona Jędryska oraz Wojewody Dolnośląskiego Pawła Hryniaka. Wykonawcą tej długo wyczekiwanej, strategicznej dla miasta i regionu inwestycji jest Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa.

Przypomnijmy, że w dniu 18 czerwca 2018 r. w siedzibie PeBeKa S.A. w Lubinie została podpisana umowa obejmująca roboty związane z poszukiwaniem wód termalnych otworem wiertniczym LZT-1 w Lądku – Zdroju. Polsko- norwesko-islandzki projekt robót geologicznych zakłada, że w wykonywany przez PeBeKa S.A. 2,5 km otwór będzie dowiercony do złóż wody o temperaturze ok 70°C i wydajności ok. 50 m³/godz. Planowane jest wykorzystanie ciepła pochodzącego z otworu do ogrzewania miasta oraz do celów balneologicznych (zastosowanie wód termalnych w lecznictwie). Już za kilka miesięcy stanie się jasne jakimi zasobami geotermalnymi będzie dysponować miasto.

Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa S.A. reprezentował pan Andrzej Cozac, główny inżynier ds. wierceń oraz pan Jan Lubaś, kierownik działu robót wiertniczych.

Wiertnia wystartowała!