7 sty 2016

Remont w szybie SW-4 zakończony

Zakończył się remont odcinka solnego w szybie SW-4. Celem prac było przywrócenie przekroju wyrobiska, którego średnica zmniejszyła się z powodu zjawiska zaciskania się pokładu soli.

Remont, zapoczątkowany w grudniu 2014 r., odbywał się na głębokości 1026-1182 metrów. Roboty górnicze prowadzono ze specjalnego pomostu cementacyjnego, a polegały one na demontażu istniejącej obudowy iusunięciu soli, co pozwoliło przywrócić pierwotną średnicę szybu. Następnie zamontowana została nowa obudowa powłokowa i łukowa, która chroni ściany szybu – ostatnia obudowa stalowa została zakotwiona w grudniu minionego roku. Końcowym elementem remontu było zdemontowanie pomostu cementacyjnego.

W styczniu br. w szybie SW-4 ruszyły kolejne prace, m.in. demontaż urządzeń z okresu jego budowy, takich jak m.in. rurociąg wody technologicznej i kabel energetyczny. Obecnie PeBeKa demontuje urządzenia tymczasowe z okresu ciągnienia kamienia. Po tym zadaniu załoga szybu SW-4 przystąpi do wyposażania szybu do jego finalnego użytku.

Remont w szybie SW-4 zakończony