8 lis 2018

PeBeKa wykona odwiert geotermalny w Tomaszowie Mazowieckim.

7 listopada 2018 r. prezes zarządu Przedsiębiorstwa Budowy Kopalń PeBeKa S.A. pan Tomasz Rawecki podpisał umowę z przedstawicielami Urzędu Miasta i Gminy Tomaszów Mazowiecki.

Wartość kontraktu wynosi ponad 12 mln. netto.

Wywiercenie otworu GT-1, który już wkrótce powstanie na Błoniach w Tomaszowie Mazowieckim, pozwoli na rozpoznanie występowania i wykształcenia utworów wodonośnych, określenie parametrów hydrogeologicznych, perspektywicznych horyzontów wodonośnych oraz mineralizacji, wydajności i temperatury wód termalnych w utworach jury dolnej.

Zadaniem PeBeKa będzie wykonanie otworu geotermalnego o głębokości 2090 m z tolerancją głębokości +- 20%. W pierwszym etapie zostaną wykonane prace przygotowawcze polegające na zniwelowaniu i utwardzeniu terenu wiertni. Następnie odbędzie się montaż urządzenia wiertniczego i rozpoczęcie wiercenia. W trakcie prowadzonych prac wiertniczych wykonane zostaną badania hydrogeologiczne i geofizyczne. Na zakończenie oddział KRWP (Kierownictwo Robót Wiertniczych Powierzchniowych) zdemontuje urządzenia wiertnicze i zrekultywuje teren.

Otwór badawczy GT- 1 powstanie w ramach programu priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W przypadku dobrych wyników badań, stworzy on szansę dla miasta na wykorzystanie geotermii dla osiągnięcia samowystarczalności energetycznej, a także rozwinięcia branży uzdrowiskowo- rekreacyjnej czy przedsięwzięć zmierzających do poprawy jakości powietrza.

Przedsiębiorstwo Budowy Kopaln PeBeKa rozpocznie prace związane próbnym odwiertem geotermalnego w pobliżu Areny Lodowej w Tomaszowie Mazowieckim na przełomie listopada i grudnia 2018 roku.

 

 

 

Od lewej: Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Budowy Kopalń PeBeKa S.A. pan Tomasz Rawecki, w środku Prezydent Tomaszowa Mazowieckiego pan Marcin Witko, z prawej pełnomocnik zarządu PeBeKa S.A. ds. finasów pan Robert Flak.

PeBeKa wykona odwiert geotermalny w Tomaszowie Mazowieckim.