9 lut 2016

PeBeKa przygotuje szyb L-VI do nowych zadań

Pełniący przez lata funkcję wentylacyjną szyb L-VI w Rynarcicach już w 2018 roku zmieni swoje przeznaczenie. Będą nim zjeżdżać na dół pracownicy kopalni Lubin. Tędy odbywać się będzie również transport materiałów. Kontrakt na kompleksową modernizację szybu i przygotowanie go do nowych zadań otrzymało Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa.

Szyb L-VI jest obecnie szybem bezzadaniowym i pełni wyłącznie funkcję wentylacyjną – zapewnia dopływ do kopalni Lubin świeżego powietrza. Na zrębie szybu znajduje się nieduże nadszybie z układem nagrzewnic, którego zadaniem jest ogrzewanie powietrza wlotowego w miesiącach zimowych. Nad szybem wznosi się wieża basztowa, zbudowana w czasie, gdy L-VI miał pełnić funkcję wydobywczą, a przy okazji zapewniać zjazdy ludzi i opuszczanie materiałów pod ziemię.

W związku z przesuwającą się na północ eksploatacją złoża znacznie wydłużyły się trasy dojazdu pracowników oraz transportu materiałów na dole kopalni. Aby usprawnić ten proces, podjęto decyzję o zmianie przeznaczenia szybu L-VI na funkcję zjazdowo-materiałową. Do realizacji tego zadania wybrano PeBeKa, a umowę z ZG Lubin na budowę kompleksu szybowego wraz z logistyką transportu przedsiębiorstwo podpisało w 2015 roku.

Przez cały czas modernizacji zachowana będzie funkcja wentylacyjna szybu, a powietrze wdechowe będzie ogrzewane w sezonie zimowym. Zakończenie prac planowane jest na 2018 rok.

PeBeKa przygotuje szyb L-VI do nowych zadań