24 lut 2016

PeBeKa na XXV Szkole Eksploatacji Podziemnej

„Dobre praktyki udostępniania złóż oraz techniki i technologii głębienia szybów” to tematyka sesji pod patronatem Przedsiębiorstwa Budowy Kopalń PeBeKa i z udziałem ekspertów z lubińskiej firmy w ramach 25 edycji prestiżowej konferencji górniczej Szkoła Eksploatacji Podziemnej (SEP), która odbywa się w Krakowie w dniach 22-26 lutego.

Szkoła Eksploatacji Podziemnej to jedna z najbardziej prestiżowych konferencji w branży górniczej, gromadząca przedstawicieli nauki, przemysłu oraz kopalń. Przedstawiciele PeBeKa, która otrzymała miano przyjaciela Szkoły, wielokrotnie brali aktywny udział w towarzyszących jej seminariach tematycznych, wygłaszając referaty i odczyty. W jubileuszowej edycji Szkoły PeBeKa patronuje obradom trzeciego dnia konferencji.

W ramach sesji tematycznej, której popołudniową część poprowadził w środę 24 lutego prezes zarządu PeBeKa Jacek Kulicki, przed uczestnikami Szkoły wystąpiło czworo prelegentów z lubińskiego przedsiębiorstwa, którzy zaprezentowali unikalne doświadczenia PeBeKa w dziedzinie głębienia szybów górniczych. Aleksander Hodyl wygłosił referat pt. „Przebudowa – pierwszy remont szybu SW-4 w interwale soli”. Beata Latoń wystąpiła z odczytem pt. „Kontrola płaszcza mrożeniowego w metodzie specjalnej przygotowania górotworu do głębienia”, a Michał Balcerzak omówił urządzenia wykorzystywane przy pracach związanych z głębieniem szybów. Natomiast Robert Niemczyk omówił w swoim referacie zatytułowanym „Obudowa tubingowa szybów” metody zabezpieczania szybu w strefie mrożenia górotworu. W konferencji uczestniczył także Wojciech Chojnacki, wiceprezes PeBeKa, Agnieszka Kubica-Radek, dyrektor ds. zarządzania organizacją i spraw pracowniczych oraz Jolanta Kurzydło, inspektor ds. audytu i ppoż.

PeBeKa na XXV Szkole Eksploatacji Podziemnej