10 maj 2021

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE "ZAPLANUJ WYCIECZKĘ"

W ramach akcji „Dwie godziny dla rodziny” zachęcamy wszystkich pracowników PeBeKa do aktywnego i świadomego spędzania czasu z bliskimi. 

 

Wystarczy zaplanować jednodniowy wypad dla swojej rodziny i podzielić się z nami zdjęciami, planem, trasą i wspomnieniami z wycieczki. Konkurs będzie trwał w dniach 10-31 maja 2021. Do wygrania atrakcyjne nagrody!

 

ABY WZIĄĆ UDZIAŁ W KONKURSIE WYSTARCZY:

Wysłać na adres mailowy: konkurs@pebeka.com.pl (lub dostarczyć osobiście w formie elektronicznej do siedziby firmy do budynku D-12, pokoju 12, ul. Skłodowskiej-Curie 76, 59-301 Lubin) następujące materiały:

 

  1. Wypełnioną KARTĘ WYCIECZKI, (która jest dostępna m.in. na stronie internetowej PeBeKa S.A. www.pebeka.pl w zakładce: Aktualności>>Materiały do pobrania oraz w intranecie PeBeKa lub u planistów na rejonach).
  2. Zdjęcia, mapki lub inne materiały dokumentujące udział w wycieczce.

 

Zdjęcia powinny spełniać następujące kryteria:

  • Wielkość: od 1MB - 5 MB.
  • Format: JPG, PNG,TIFF.
  • Maksymalna ilość zdjęć: od 3-10 sztuk.

 

 

Zgłoszenie mailowe musi zawierać takie dane pracownika jak: imię i nazwisko, numer ewidencyjny, rejon/dział zatrudnienia, numer telefonu kontaktowego pracownika.

 

Uczestnicy Konkursu zobowiązani są do zapoznania się i zaakceptowania Regulaminu Konkursu poprzez przesłanie wiadomości SMS pod numer telefonu: 887 880 534 o treści:

 „Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem Konkursu, akceptuję jego zasady i zastosowałam/em się do jego wytycznych. Imię, nazwisko”

Regulamin będzie dostępny m.in.:

  • Na intranecie PeBeKa
  • W siedzibie Spółki, Bud. D-12, pok. 12.
  • U planistów na rejonach.

 

 

 

 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE "ZAPLANUJ WYCIECZKĘ"