25 kwi 2016

Emerytowani pracownicy uhonorowani

22 byłych pracowników PeBeKa uczestniczyło w tradycyjnym spotkaniu emerytów z zarządem, które odbyło się 21 kwietnia w restauracji hotelu Astone w Lubinie.

W oficjalnej części spotkania prezes Stanisław Siewierski, wiceprezes Jarosław Danielkiewicz oraz dyrektor ds. zarządzania organizacją i spraw pracowniczych Agnieszka Kubica-Radek podziękowali emerytowanym pracownikom PeBeKa za wieloletnią pracę. Zaakcentowali ich wkład w budowę i funkcjonowanie lubińskiego przedsiębiorstwa, podkreślając znaczenie ich doświadczenia w kształceniu kolejnych kadr i bieżącej działalności PeBeKa. W dowód uznania wszyscy emerytowani pracownicy otrzymali od zarządu pamiątkowe kordziki, znaczki z logo PeBeka oraz kroniki „Czerpiemy z tradycji, stawiamy na przyszłość”.

Uroczyste spotkania  byłych pracowników to tradycja Przedsiębiorstwa Budowy Kopalń PeBeKa, które dba o to, by przejście w stan spoczynku nie oznaczało zerwania więzi z dawnymi kolegami i zakładem pracy. Oprócz uroczystego pożegnania emerytów, które odbywa się zawsze na wiosnę, a w tym roku miało miejsce już po raz ósmy, firma zaprasza swoich byłych pracowników na najważniejsze uroczystości PeBeKa, spotkania barbórkowe i górnicze biesiady.

Emerytowani pracownicy uhonorowani