10 maj 2019

Dział KRWP zakończył wiercenie otworu Tomaszów Mazowiecki GT-1.

Osiągnięta głębokość wiercenia to 1672 m. Aktualnie trwają prace związane z częściową likwidacją otworu i przygotowaniem otworu do przeprowadzenia badan hydrogeologicznych.

Osiągnięta głębokość wiercenia to 1672 m.

Aktualnie trwają prace związane z częściową likwidacją otworu i przygotowaniem otworu do przeprowadzenia badan hydrogeologicznych.

Celem odwiertu jest sprawdzenie możliwości osiągnięcia przez miasto niezależności energetycznej dzięki geotermii – najnowocześniejszego dostępnego dziś, odnawialnego źródła energii. Pozyskiwane dzięki zasobom wodnym ciepło może być wykorzystywane m.in. w miejskiej sieci ciepłowniczej do ogrzewania budynków i mieszkań, wpłynie też znacząco na poprawę jakości powietrza.

 

 

Dział KRWP zakończył wiercenie otworu Tomaszów Mazowiecki GT-1.