19 lis 2017

Barbórka 2017 w PeBeKa S.A.

17 listopada 2017 roku odbyła się tradycyjna Akademia Barbórkowa PeBeKa, podczas której 51 pracowników przyjęło odznaczenia, rozdano 18 medali, nadane zostały także stopnie górnicze, a 30 osób otrzymało szczególne wyróżnienie - Honorową Szpadę Górniczą. Obok podsumowań ostatniego roku jednym z głównych tematów uroczystości była przyszłość przedsiębiorstwa.

Akademia Barbórkowa

17 listopada w Lubinie był bardzo uroczystym dniem. W Centrum Kultury Muza w Lubinie na corocznej Akademii Barbórkowej spotkali się obecni i emerytowani pracownicy PeBeKa oraz specjalni goście, wśród których znaleźli się m.in. przedstawiciele KGHM Polska Miedź S.A., posłowie i senatorowie, przedstawiciele władz wojewódzkich i samorządowych oraz wielu przyjaciół lubińskiego przedsiębiorstwa. Akademię otworzyło przemówienie prezesa zarządu PeBeKa Mirosława Skowrona, który podziękował zasłużonym górnikom i pracownikom firmy za rok wspólnych wysiłków i ważnych osiągnięć, a także zapowiedział, gdzie już w niedalekiej przyszłości mogą pojawić się nowe wyzwania dla górników i inżynierów przedsiębiorstwa.

- Jestem także przekonany, że właśnie teraz – w czasach niespotykanego do tej pory rozwoju technologii – to właśnie górnicy, inżynierowie PeBeKa będą tymi, którzy po raz kolejny wyznaczą kierunki rozwoju branży. Wielokrotnie w ponad półwiecznej historii firmy pracownicy PeBeKa wdrażali pionierskie rozwiązania technologiczne, korzystając z najnowocześniejszych w danym czasie osiągnięć nauki i inżynierii. Nie mam wątpliwości, że właśnie tym torem potoczy się przyszłość PeBeKa – powiedział Mirosław Skowron, prezes zarządu PeBeKa.

Odznaczenia i stopnie górnicze

Tradycyjnie najważniejszym punktem Akademii Barbórkowej było wręczenie odznaczeń dla zasłużonych pracowników PeBeKa. Złoty Medal za Długoletnią Służbę otrzymało 12 osób, a Srebrne i Brązowe Medale wręczono łącznie 6 zatrudnionym w PeBeKa. Z kolei tytuł Zasłużonego dla Górnictwa RP złożono na ręce Pana Henryka Janisio. Ponadto 4 pracowników wyróżniono Odznaką Zasłużonego dla KGHM, a 46 osób otrzymało Odznakę Zasłużonego Pracownika PeBeKa, w tym 1 złotą, 6 srebrnych i 39 brązowych.

Nadano też stopnie górnicze - Generalnego Dyrektora Górniczego III stopnia dla prezesa PeBeKa Mirosława Skowrona, 7 dyplomów Inżyniera Górniczego oraz Honorową Szpadę Górniczą, którą otrzymało 30 osób.

Ponadto w podziękowaniu za rodzicielski trud wyróżniono 11 matek, których co najmniej trzech synów jest zatrudnionych w górnictwie. Ze specjalną dedykacją dla nich na scenie wystąpiła para artystów: Gabriela Nowak i Kamil Osiński z utworem z repertuaru Wojciecha Młynarskiego pt. „Nie ma jak u mamy”.

W tym roku swój jubileusz 35-lecia pracy górniczej obchodziło 6 górników, 4 górników świętowało 25-lecie pracy górniczej, a 20 osób 25-lecie pracy zawodowej.

 

 

Barbórka 2017 w PeBeKa S.A.