15 lis 2019

Barbórka w PeBeKa S.A.

Zgodnie z tradycją Zagłębia Miedziowego PeBeKa S.A. – jako najstarsza Spółka Grupy KGHM P.M.S.A. – rozpoczęła inaugurację obchodów barbórkowych. 15 listopada 2019 roku w Centrum Kultury Muza w Lubinie odbyła się Akademia Barbórkowa Przedsiębiorstwa Budowy Kopalń PeBeKa, podczas której 46 pracowników przyjęło odznaki, rozdano 28 medali, nadano 91 stopni górniczych, a 16 osób otrzymało szczególne wyróżnienie za co najmniej 25 lat wzorowej pracy górniczej - Honorową Szpadę Górniczą.

Akademia Barbórkowa PeBeKa S.A. zgromadziła obecnych i emerytowanych pracowników firmy oraz wielu gości: przedstawicieli KGHM Polska Miedź S.A., posłów i senatorów RP, delegatów władz wojewódzkich i samorządowych oraz firm i instytucji. Uroczystość  otworzyło przemówienie prezesa zarządu PeBeKa Tomasza Raweckiego, który podziękował zasłużonym górnikom i pracownikom firmy za rok wspólnych wysiłków i wytężonej pracy.

Podczas akademii z rąk prezesa PeBeKa pana Tomasza Raweckiego, Wicewojewody Dolnośląskiego Jarosława Kresy oraz przedstawicieli władz KGHM odznaczenia i wyróżnienia otrzymało w sumie 140 zgromadzonych. (W sumie z okazji barbórki odznaczone zostały 233 osoby). Złoty Medal za Długoletnią Służbę dostało 10 osób, a srebrne i brązowe medale wręczono 18 zatrudnionym w PeBeKa. Tytuł Zasłużonego dla Górnictwa RP otrzymała jedna osoba, a 4 pracowników wyróżniono Odznaką Zasłużony dla KGHM. Odznakę Zasłużonego Pracownika PeBeKa otrzymało w sumie 41 osób - w tym 4 osoby odznakę złotą, 4 srebrną oraz 33 osoby odznakę brązową. Wręczono 2 dyplomy górnicze – Generalnego Dyrektora Górniczego III st. oraz 4 dyplomy Dyrektora Górniczego II i III stopnia, 31 dyplomów Inżyniera Górniczego oraz Honorową Szpadę Górniczą, którą  otrzymało 16 osób. Z okazji barbórki nadano 9 stopni technika górniczego oraz 45 stopni górnika. Wśród zaproszonych i odznaczanych osób byli również długoletni pracownicy PeBeKa- w tym roku jubileusz 35 -lecia pracy górniczej obchodziło 6 górników, 7 górników świętowało 25-lecie pracy górniczej, a 24 osoby 25-lecie pracy zawodowej. Na zakończenie akademii - zgodnie z tradycją PeBeKa- w podziękowaniu za rodzicielski trud wyróżniono 15 matek, których co najmniej trzech synów jest zatrudnionych w górnictwie. Ze specjalną dedykacją dla nich na scenie wystąpiła para artystów: sopranistka Magdalena Marchewka z tenorem Tomaszem Maleszewskim.

 

 

 

 

Barbórka w PeBeKa S.A.