Wynajem kontenerów biurowych

Numer postępowania PEBEKA/HZ/17/42288

Opis postępowania

1. Zakres rzeczowy obejmuje:

1.1. Wynajem kontenerów biurowych modułowych dla potrzeb działów KRWD oraz ZJ zgodnie z poniższą specyfikacją:

- Część I

Kontener biurowy pojedynczy z przedsionkiem , modułowy o wym. 6058x2480x2800 (mm)

- Część II

Kontener biurowy modułowy podwójny, wymiary 6058x4876x2800 (mm)

UWAGA ! Dla obu części:

- Dostawa, montaż, demontaż i odbiór kontenerów

- Wynajem na okres 1 roku z możliwością skrócenia lub wydłużenia okresu najmu.

- Kontenery powinny być wyposażone w: instalację elektryczną (podwójna ilość gniazdek), gniazdo telefoniczne, grzejniki elektryczne, klimatyzatory.

Warunki udziału w postępowaniu

Zgodnie z SIWZ

Dokumenty - SIWZ

Informacje o SIWZ

www.swz.kghm.pl, www.pebeka.pl
od poniedziałku do poniedziałku (godz. 0-24)

Opłata za SIWZ 0,00 zł

wróć do listy przetargów

Informacje o postępowaniu

Tryb postępowania

Przetarg nieograniczony

Typ postępowania

Dostawa

Okres związania z ofertą

60 dni

Składanie ofert częściowych

NIE

Składanie ofert wariantowych

NIE

Informacje o wadium

Zgodnie z SIWZ

Sposób składania ofert

Miejsce składania ofert

Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa S.A.
ul. Marii Skłodowskiej – Curie 76
59-301 Lubin
Sekretariat

Termin składania ofert/wniosków (dzień, godzina)

2017-10-25 12:00

Miejsce realizacji zamówienia

Zgodnie z SIWZ

Termin wykonania zamówienia

Zgodnie z SIWZ

Wybór z zastosowaniem aukcji elektronicznej

TAK

Zamawiający

Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa S.A.
ul. Marii Skłodowskiej – Curie 76, 59-301 Lubin
Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A.
Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000110826,
Wysokość kapitału zakładowego: 64.638.162 zł
REGON: 390058997 NIP: 692-00-00-154

Miejsce wystawienia ogłoszenia

www.swz.kghm.pl, www.pebeka.pl

Data wystawienia ogłoszenia

11-10-2017