Wykonanie i dostawa 2 sztuk suwnicy CXTS15tx7,72M Z CXT50610150FDNOS

Numer postępowania PEBEKA/HZ/17/42143

Opis postępowania

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa 2 sztuk suwnicy CXTS15tx7,72M

Z CXT50610150FDNOS zgodnie z dokumentacją techniczną.

Dane techniczne:

- typ: CXT50610150P55FDNOS,

- udźwig: 150 kN,

- rozpiętość: 7,72 m,

- wysokość podnoszenia: 6 m,

- prędkość podnoszenia: 3,2/0,53 m/min,

- prędkość jazdy wózka: 20 m/min,

- prędkość jazdy mostu: 32 m/min,

- masa wózka: 930 kg,

- masa mostu: 1800 kg,

- grupa natężenia pracy: A3,

- napięcie zasilania: 500/24 V; 50 Hz,

- moc zainstalowana: 11,5 kW.

- szynoprzewód

2. Pierwsze uruchomienie odbędzie się pod nadzorem Wykonawcy (producenta).

3. Wymagany jest udział Wykonawcy (producenta) przy odbiorze suwnicy przez rzeczoznawcę.

4. Zorganizowanie i dostarczenie obciążników do prób ruchowych – po stronie Wykonawcy.

5. Montaż suwnicy – po stronie Zamawiającego.

6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - zgodnie z SIWZ.

Warunki udziału w postępowaniu

Zgodnie z SIWZ.

Dokumenty - SIWZ

Informacje o SIWZ

www.swz.kghm.pl
od poniedziałku do poniedziałku (godz. 0-24)

Opłata za SIWZ 0,00 zł

wróć do listy przetargów

Informacje o postępowaniu

Tryb postępowania

Przetarg nieograniczony

Typ postępowania

Dostawy

Okres związania z ofertą

90 dni

Składanie ofert częściowych

NIE

Składanie ofert wariantowych

NIE

Informacje o wadium

10.000,00 PLN (słownie złotych: dziesięć tysięcy)

Sposób składania ofert

Miejsce składania ofert

System wspierania Zakupów: www.swz.kghm.pl

Termin składania ofert/wniosków (dzień, godzina)

2017-10-23 12:00

Miejsce realizacji zamówienia

zgodnie z DDP INCOTERMS 2010., Magazyn Centralny PeBeKa - Adama Mickiewicza 3, 59-100 Polkowice.

Termin wykonania zamówienia

Zgodnie z SIWZ

Wybór z zastosowaniem aukcji elektronicznej

TAK

Zamawiający

Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa S.A.
ul. Marii Skłodowskiej – Curie 76, 59-301 Lubin
Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A.
Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000110826,
Wysokość kapitału zakładowego: 64.638.162 zł
REGON: 390058997 NIP: 692-00-00-154

Miejsce wystawienia ogłoszenia

www.swz.kghm.pl, www.pebeka.pl

Data wystawienia ogłoszenia

02-10-2017